Åpningstider UKE 29,30 og 31

I forbindelse med ferieavvikling har vi begrensede åpningstider i disse ukene.

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl 8.00-12.00

ÅPENT FOR AKUTT MOTTAK ALLE DAGER, MEN MÅ BESTILLES PR TELEFON. ETTER KL 11 MÅ VAKTTLF 74399166 BENYTTES.

 

Utskrift